english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

1-2/1997

OBSAH
Emil Ščuka; Magda Slepčíková; Ján "Ačo" Slepčík
Za Editou Žlnayovou
3
Vlado Oláh
Ko sam? Kdo jsem? / Khatar sam? Odkud jsem?
6
Helena Červeňáková
Vešeškere romňa
9
J. M. Fernández Bernal
E paramiči le phure Romeski aj le terne Romeski / Pohádka o starém Romovi a mladém Romovi
16
Bartoloměj Daniel
Pal o thagar Romengero / The King of the Roma
21
František Demeter
Kaskero Del feder / Čí Bůh je lepší
24
Ladislav Žolták; Bára Žoltáková
Čarovno angrušťi
29
Anna Žigová
"Vedlejší úřad" Prof. Mudr. Kutlíka-Garuda
31
Igor Kutlík-Garudo
Olaskí, valašskí alebo vlašickí Rómovia?
35
Peter Stojka
Le detehára andej vlašika čaládura / Rána vo vlašických rodinách
39
Jaroslav Biháry
Pa čerhaja / O hviezdičke
41
T. Jelizarenková
Taťána Vladimírovna Ventcelová
43
Jan Červenka
Problematika písemné podoby slovenské romštiny (Abstrakt diplomové práce)
48
Zuzana Jurková
K notovým zápisům romských písní typu
56
Ctibor Nečas
Strážničtí Romové a jejich divadlo
59
Ilona Lázničková
Památník obětem cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu
61
Karolína Ryvolová
Eduard Oláh - sochař a kameník
62
Milena Hübschmannová
Elena Lacková
69
Robert Krumphanzl
Nad memoáry Eleny Lackové
73
Elena Lacková
Ochmančaka / Co to vaříš v tom hrnci?
77
Elena Lacková
Kale voďa (Paramisi)
82
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás