english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Redakce časopisu Romano džaniben oslavila 30 vydaných ročníků časopisu

Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji za práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

1-2/1997

OBSAH
Emil Ščuka; Magda Slepčíková; Ján "Ačo" Slepčík
Za Editou Žlnayovou
3
Vlado Oláh
Ko sam? / Khatar sam?
6
Helena Červeňáková
Vešeškere romňa
9
J. M. Fernández Bernal
E paramiči le phure Romeski aj le terne Romeski / Pohádka o starém Romovi a mladém Romovi
16
Bartoloměj Daniel
Pal o thagar Romengero / The King of the Roma
21
František Demeter
Kaskero Del feder / Čí Bůh je lepší
24
Ladislav Žolták; Bára Žoltáková
Čarovno angrušťi
29
Anna Žigová
"Vedlejší úřad" Prof. Mudr. Kutlíka-Garuda
31
Igor Kutlík-Garudo
Olaskí, valašskí alebo vlašickí Rómovia?
35
Peter Stojka
Le detehára andej vlašika čaládura / Rána vo vlašických rodinách
39
Jaroslav Biháry
Pa čerhaja / O hviezdičke
41
T. Jelizarenková
Taťána Vladimírovna Ventcelová
43
Jan Červenka
Problematika písemné podoby slovenské romštiny (Abstrakt diplomové práce)
48
Zuzana Jurková
K notovým zápisům romských písní typu
56
Ctibor Nečas
Strážničtí Romové a jejich divadlo
59
Ilona Lázničková
Památník obětem cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu
61
Karolína Ryvolová
Eduard Oláh - sochař a kameník
62
Milena Hübschmannová
Elena Lacková
69
Robert Krumphanzl
Nad memoáry Eleny Lackové
73
Elena Lacková
Ochmančaka / Co to vaříš v tom hrnci?
77
Elena Lacková
Kale voďa (Paramisi)
82
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás