english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

1-2/1998

OBSAH
Helena Červeňáková
Úvodník
3
Milena Hübschmannová
Čtyři písně o žalu (K textům písní paní Iriny Kudračové)
6
Zuzana Jurková
Archetypální zpěvačka
19
Irena Kudračová
Av ajsi, sar uľiľal / Buď taková, jakou jsi se narodila / (Výňatky ze životopisného vyprávění I. Kudračové)
29
Ceija Stojka; Igor Kutlík-Garudo
O dešuduj átkozinde phrala / O dvanástich zhavranelých bratoch
35
Ceija Stojka; Igor Kutlík-Garudo
I krasna Amalija / Rozprávka o krásnej Amálii
41
Igor Kutlík-Garudo
Tri vlašickoromské pesničky
45
Angele Postolle
Saintes-Maries-de-la-Mer (Francie) - Kolébka romského křesťanství, nebo usurpace provensálské pouti?
50
Milena Hübschmannová
Kůstka - oko - mysl (Tři variace na jedno téma)
63
Anna Žigová
Vědět znamená prožít. A prožít může každý, je to věc volby. (Medailon fotografky Báry Plichtové)
69
Viktor Elšík
K etymologii romského slova hango(s)
72
Helena Červeňáková
... angle oda bino / ... angle oda binos / ... a pro ten hřích
82
Martina Ouhrabková
Romové ve Velké Británii
87
Donald Kenrick
Shakespeare a Romové
90
David Vaugham
Multikulturní společnost?
96
Christo Kjučukov
Slovesnost istanbulských Romů
100
Ján Šándor
E želeno cholov / Zelené nohavice, Blúdenie, Božie zázraky, S mŕtvymi si nezahrávaj, Velikonoční setkání
108
Anna Žigová
Hádání se sochou (Medailon romské sochařky Boženy Vavrekové)
115
redakce
Tony Gatlif
120
Eva Davidová
Kdo je Tony Gatlif
123
Tony Gatlif
Tony Gatlif hovoří o filmu Lačho drom
128
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás