english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

ňilaj/2003

OBSAH
přátelé Mileny Hübschmannové
Mozaika přání a vzpomínek
7
Emil Ščuka; Janko Horváth; Rastislav Pivoň
Elena Lacková (22.3.1921 – 1.1.2003)
19
Svetislav Kostić
Původní lexikální vrstva a označení částí lidského těla
31
Milena Hübschmannová
Tři rozhovory s romskými pamětníky
46
Jana Kramářová
E Maria Terkeľóvo leperel,sas has andro mariben / Vzpomínky paní Marie Terkelóvé na válku
52
Milena Alinčová
Vzpomínky paní Onodyové a jejích příbuzných
62
Milena Hübschmannová
O Ivan Veselý vakerel pal e Šmižaňa, jak ulila u jak bariľa avri - Ivan Veselý vypráví o Smižanech, kde se narodil a kde vyrůstal.
76
Vlasta Fabiánová
Fragmenty z dejín Rómov v obecnej kronike v Smižanoch podľa Matúša Pajdušáka
87
Zuzana Jurková
Co víme a nevíme o hudbě „našich „ Romů
96
Elena Marušiaková; Veselin Popov
Dve skupiny „valašských“ Rómov v bývalom Sovietskom zväze
115
J. M. Fernández Bernal
Polekra taj vica katar e Rrom Chorachane ande Sud Amerika / Původ a rody Romů Chorachane v Jižní Americe
133
Zuzana Jurková
Phurikane giľa – kotva identity
141
Helena Červeňáková-Laliková
Romňi grajeskere petalenca / Žena s koňskými podkovami
146
Helena Červeňáková-Laliková
Pukla / Puklo
150
Helena Červeňáková-Laliková
Bachtalo Rom / Šťastný Rom
155
Helena Červeňáková-Laliková
Parno graj / Bílý kůň
158
Helena Červeňáková-Laliková
Lavutári / Muzikanti
160
Helena Červeňáková-Laliková
Romipen / Romství
163
Zuzana Wirthová
Dobrá zpráva o obchůdku Romen
169

RECENZE / ANOTACE / INFORMACE

RECENZE / ANOTACE / INFORMACE

Romano džaniben ňilaj 2003
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás