english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

jevend/2004

OBSAH
Milena Hübschmannová; Peter Wagner
Hančina maminka vzpomíná
9
Peter Wagner
Rozhovor s Jánem Slepčíkem-Aču
22
Ján Šándor
Bezmocnost a vďaka
27
Margita Reiznerová
Verše. Úvod napsala Milena Hübschmannová.
30
Milena Bochet
Na spolupráci s Hankou Šebkovou vzpomíná filmová dokumentaristka z Belgie Milena Bochet
32
Sestra Brigitta-Katrin Ježíšova
Vzpomínka řádové sestry Brigitty-Katrin Ježíšovy na Hanku
35
Adam Bartosz
Na Hanku vzpomíná Adam Bartosz.
38
Vojtěch Fabián
Na Hanku vzpomíná muzikant Vojta Fabián-Marcel
39
Kája Kisfaludy
Vzpomínka Hančiny přítelkyně Káji Kisfaludy
43
Kája Kisfaludy
Cesta do Afriky (úryvek)
47
Yaron Matras
Dopis lingvisty Yarona Matrase Viktoru Elšíkovi
57
Milena Hübschmannová
Vzpomínka na Hanku
61
Hana Šebková
Lačho lav trastuňi kapura phundravel / Dobré slovo otvírá i železná vrata
63
Hana Šebková
Desatero doporučení pro návštěvníky romských osad (komunit).
64
Hana Šebková
Garudo / Záhady
65
Hana Šebková
Sas čačes famiľija la Piroškake ? / Byla to opravdu Piroščina příbuzná ?
65
Hana Šebková
Bengeskeri kachňi / Ďáblova slepice
67
Hana Šebková
Barila leske o bala. Kaske ? Le muleske. / Narostly mu vlasy. Komu ? Tomu mrtvýmu.
69
Hana Šebková; Edita Žlnayová
Neuvěřitelný příběh - Guľi daj
71
Hana Šebková
Romové - Reakce na reportáž „Cigáni“ Radka Bajgara (Tvorba 37/1988, s. 9-11)
73
Peter Wagner
Audioarchiv Hanky a Edity
83
Hana Šebková; Edita Žlnayová
Hančina a Editina vzpomínka na Turecko
99
Peter Wagner; Margita Lakatošová
Mluvnice olašské romštiny - Ukázky z připravovaného díla Hanky Šebkové a Margity Lakatošové
101
Hana Šebková
Hančiny překlady do romštiny (několik ukázek)
116
Hana Šebková
Čtyři anekdoty z Hančiných zápisků
119

Životopis Hany Šebkové, Bibliografie Hanky Šebkové
121
Tera Fabiánová
Av manca čhajori / Pojď se mnou, má milá
133
Jana Hejkrlíková
Stručný životopisný úvod ke krátkým povídkám
134
Jana Hejkrlíková
Hurá, prázdniny! / Čuče ďives aven!
135
Jana Hejkrlíková
Dnes bude divadlo / Adaďives ela teatros
138
Jana Hejkrlíková
Paní Krausová / E gori Krausovo
140
Michael Beníšek
Indolog Vincenc Lesný a romistika
145
Ilona Váňová
Pal e svato Helenka
175
Jan Červenka
Některá specifika morfologie substantiv v subdialektech severocentrální romštiny ve slovenských regionech Kysuce, Turiec a Liptov
177
Petra Dobruská; Martina Kubátová
Bystrany versus Chánov (Slovensko a Česko – co je společné a co je jiné)
187
Adéla Gálová
Cikáni v poezii Jánose Aranya
196
Adéla Gálová
Cikáni v poezii Mihálya Vörösmartyho
196
Rastislav Pivoň
Několik poznámek k událostem ve Velké Idě v roce 1557
211

RECENZE / ANOTACE / INFORMACE
219

RECENZE / ANOTACE / INFORMACE

Romano džaniben jevend 2004
Karel Jaromír Erben
Vybrané ukázky z Polednice a Vodníka
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás