english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

ňilaj/2006

OBSAH
Karolína Ryvolová
Milena Hübschmannová o sobě
12
Milena Hübschmannová
Moje setkání s romano šukar laviben
27
Milena Hübschmannová; Christo Kjučukov
Vyjádření prosby ve dvou romských dialektech
61
Michael Beníšek
Indický původ Romů v díle Mileny Hübschmannové
77
Jan Marek
Doc. PhDr. Milena Hübschmannová (1933-2005) z pohledu indologa a dlouholetého kolegy
89
Zuzana Jurková
Milena Hübschmannová a hudba
105
Peter Wagner; Margita Wagner
Rozhovor s Magdou Kokyovou
120
Petra Cech
Milena a výzkum pohádek
127

Mozes Heinschink o Mileně Hübschmannové - O Mozes vorbij palaj Milena
138

Andrej Giňa o Mileně Hübschmannové
149
Viktor Elšík
Milena Hübschmannová – lingvistka
157

Rozhovor s Hildou Pášovou
177
Nina Pavelčíková
Milena Hübschmannová a historie Romů po 2. světové válce
191
Arne B. Mann
Milena Hübschnmannová – významná vedkyňa a vzácny človek
223
Luboš Horváth
Me kamav kole manušen, so keren, so kampel, aver ňič - Mám rád lidi, kteří dělají, co je třeba, a víc nic.
228
Jan Červenka
Milena Hübschmannová a romistika na vysoké škole
243

Ladislav Goral na hodině náboženství
251

RECENZE / ANOTACE / INFORMACE / OHLASY
255
Tatjana Šišková
Jak paní Milena ovlivnila moji pracovní dráhu
256
Renata Weinerová
Milena dávala lidi dohromady
261
Alena Scheinostová
Milena Hübschmannová a kánon romské literatury
273
Beate Eder-Jordan
Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou Ilony Lackové
287
Ilona Ferková
Chudľom te gondoľinel pal o romipen, kana me man zgejľom la Milenaha - Začala jsem uvažovat o romipen, když jsem se setkala s Milenou
301
Agnes Horváthová
Amen džanas pal soste te vakerel – My si máme o čem povídat
317
Helena Clark-Jiřincová
Milena Hübschmannová a multikulturalismus
327

Z rozhovorů s Praramahansem Šrí Svámí Mahéšvaránandou o Mileně
347

Romano džaniben ňilaj 2006
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás