english | česky
home

Aktuality

1/2012

OBSAH
RECENZOVANÁ ČÁST

Rostislav Černý
Lovárové v době první republiky - na příkladu okresu Místek
9
Kimmo Granqvist
Finská romština - gramatický náčrt
27
Pavel Kubaník
Dětský registr romštiny
61
RECENZNÍ ČLÁNEK

Jan Ort
Pastorační činnost jako nástroj sociální inkluze
83
NERECENZOVANÁ ČÁST

Zuzana Bodnárová
Čohaňňa / Čarodějnice
92
Lukáš Houdek
Je budoucnost romské literární tvorby na internetu?
104
RECENZE | ANOTACE | INFOMACE


RECENZE / ANOTACE / INFORMACE
145

Romano džaniben 1/2012
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás