english | česky
home

Aktuality

1/2014

OBSAH
RECENZOVANÁ ČÁST

Lucia Segľová
Počet Rómov v Turci v dobových a súčasných štatistikách
9
Kateřina Durňak
Formování pěstounské péče v romských rodinách na východním Slovensku
49
Ivana Šusterová
Výber partnera v spoločenstve olašských Rómov (na príklade Rómov žijúcich v Nitre na Kalvárii)
75
Zuzana Krinková
Prameny ke studiu caló a dalších iberských pararomštin
91
NERECENZOVANÁ ČÁST

Michael Beníšek
Čtyři pohádky „slovenských“ Romů ze Zakarpatské Ukrajiny
113

RECENZE / ANOTACE / INFORMACE

Romano džaniben 1/2014
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás