english | česky
home

Aktuality

1/2016


OBSAH

Obsah
1
RECENZOVANÁ ČÁST

Studie a materiálové studie

Zuzana Krinková
Několik úskalí studia španělského caló
7
Jiří Hanzal
Život a putování Cikána Jiřího Klora po Čechách do roku 1750
27
Recenzní články

Karolína Ryvolová
Moc písma
67
NERECENZOVANÁ ČÁST

Lada Viková
Největší význam má pro mne přátelství a sounáležitost, vědomí, že nejsem jenom já , to pochází od mé matky. / Setkání s výtvarnicí Nicole Taubinger (a s její maminkou, sportovkyní a gymnaziální profesorkou, Miroslavou Taubinger)
89
Iveta Kokyová
Dogejľas maro a jiné povídky
129
RECENZE | ANOTACE


Recenze | Anotace
147
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás