english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

1/2016


OBSAH

Obsah
1
RECENZOVANÁ ČÁST

Studie a materiálové studie

Zuzana Krinková
Několik úskalí studia španělského caló
7
Jiří Hanzal
Život a putování Cikána Jiřího Klora po Čechách do roku 1750
27
Recenzní články

Karolína Ryvolová
Moc písma
67
NERECENZOVANÁ ČÁST

Lada Viková
Největší význam má pro mne přátelství a sounáležitost, vědomí, že nejsem jenom já , to pochází od mé matky. / Setkání s výtvarnicí Nicole Taubinger (a s její maminkou, sportovkyní a gymnaziální profesorkou, Miroslavou Taubinger)
89
Iveta Kokyová
Dogejľas maro a jiné povídky
129
RECENZE | ANOTACE


Recenze | Anotace
147
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás