english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Redakce časopisu Romano džaniben oslavila 30 vydaných ročníků časopisu

Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji za práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

1/2018

Vydáno 30.09.2018


OBSAH
Helena Sadílková
Váhy historického poznání
5
RECENZOVANÁ ČÁST

Lada Viková
Adolf Ištvan - romský legionář z Bohusoudova: z bádání nad jeho dopisy
[]
19
Milada Závodská
Žákovská a studentská léta učitele Antonína Daniela
[]
59
Jiří Smlsal
Holokaust Romů v retribučním soudnictví
[]
93
NERECENZOVANÁ ČÁST

Michal Schuster
Archivní fond Zemská donucovací pracovna Brno jako zdroj dokumentace romských obětí holokaustu v České republice - nálezová zpráva
123

Stíny, vzpomínky a naděje / Rozhovor se Zdeňkem Danielem st. a Zdeňkem Danielem ml.
141
Antonín Daniel
O Romech z Oslavan. Historická práce Antonína Daniela o Romech z jeho rodné obce
167
Michal Schuster
Projekt Databáze romských obětí holocaustu v České republice
187
Kristina Dienstbierová
O svou minulost bychom se měli zajímat. Zpráva o projektu Paměť Romů společnosti Romea o. p. s.
193
Helena Sadílková
Zpráva o činnosti Pražského fóra pro romské dějiny
197
RECENZE | ANOTACE

Iveta Kokyová
Ilona Ferková - Ještě jedno, Lído! Kaštánkovy příběhy z herny. De mek jekh, Ľido! Kaštankuskre vakeribena andal e herňa
203
Jarmila Pechová
Arne B. Mann - Rómski kováči na Slovensku. Roma Blacksmiths in Slovakia
207
Eva Zdařilová
Josef Serinek, Jan Tesař, Josef Ondra - Česká cikánská rapsodie
211
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás