english | česky
home

Aktuality

1/2018


OBSAH
Helena Sadílková
Váhy historického poznání
5
RECENZOVANÁ ČÁST

Lada Viková
Adolf Ištvan - romský legionář z Bohusoudova: z bádání nad jeho dopisy
19
Milada Závodská
Žákovská a studentská léta učitele Antonína Daniela
59
Jiří Smlsal
Holokaust Romů v retribučním soudnictví
93
NERECENZOVANÁ ČÁST

Michal Schuster
Archivní fond Zemská donucovací pracovna Brno jako zdroj dokumentace romských obětí holokaustu v České republice - nálezová zpráva
123

Stíny, vzpomínky a naděje / Rozhovor se Zdeňkem Danielem st. a Zdeňkem Danielem ml.
141
Antonín Daniel
O Romech z Oslavan. Historická práce Antonína Daniela o Romech z jeho rodné obce
167
Michal Schuster
Projekt Databáze romských obětí holocaustu v České republice
187
Kristina Dienstbierová
O svou minulost bychom se měli zajímat. Zpráva o projektu Paměť Romů společnosti Romea o. p. s.
193
Helena Sadílková
Zpráva o činnosti Pražského fóra pro romské dějiny
197
RECENZE | ANOTACE

Iveta Kokyová
Ilona Ferková - Ještě jedno, Lído! Kaštánkovy příběhy z herny. De mek jekh, Ľido! Kaštankuskre vakeribena andal e herňa
203
Jarmila Pechová
Arne B. Mann - Rómski kováči na Slovensku. Roma Blacksmiths in Slovakia
207
Eva Zdařilová
Josef Serinek, Jan Tesař, Josef Ondra - Česká cikánská rapsodie
211
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás