english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Formování pěstounské péče v romských rodinách na východním Slovensku

V jedné z východoslovenských obcí se mezi romskou komunitou objevuje velké množství rodin, které se formou pěstounské péče starají o děti z dětských domovů. Žije jich zde více než 30 na jednom místě, a to přesto, že získání dítěte do péče je poměrně složitý administrativně-legislativní proces. Text se zaměřuje především na analýzu formování praxe pěstounské péče a její následné rozšíření, přičemž ji prezentuje jako invenci, prostřednictvím které se místní Romové vypořádávají s různými životními obtížemi. Pozornost věnuje také síti vazeb, ve které se setkávají různí aktéři, jež tuto praxi přetvářejí a ovlivňují.

text si můžete stáhnout v 


text Kateřiny Durňak si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1/2014
Témata: rodinné a komunitní vztahy
Země: Slovensko
Autor: Durňak, Kateřina
Bibliografický odkaz: Durňak, Kateřina. 2014. Formování pěstounské péče v romských rodinách na východním Slovensku. Romano džaniben 21 (1): 49–74.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás