english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Poznámky k dialektu izmirských Romů - košíkářů

Patří do velké skupiny balkánských dialektů. Shodné rysy s romskými dialekty Arli (jižní Srbsko, Makedonie), Jerli (Bulharsko), Ursari (Besarábie) a s krymskou romštinou.

Publikace: 2/1994
Témata: dialektologie
Země: Turecko
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás