english | česky
home

Aktuality

Poznámky k dialektu izmirských Romů - košíkářů

Patří do velké skupiny balkánských dialektů. Shodné rysy s romskými dialekty Arli (jižní Srbsko, Makedonie), Jerli (Bulharsko), Ursari (Besarábie) a s krymskou romštinou.

Publikace: 2/1994
Témata: dialektologie
Země: Turecko
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás