english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

2/1994

OBSAH
Milena Hübschmannová
Abstrakt studie o izmirských košíkářích s úvodem a poznámkami Mileny Hübschmannové
2
Mozes Heinschink; Fatma Zambakli-Heinschink
Izmirští Romové - Sepetdžides / Dvě písně izmirských Romů
2
Hana Frištenská
Romové jako národnostní menšina
16
Arne B. Mann
Rómovia a voľby 1992
19
Bartoloměj Daniel
Kije historija Romengri / Poznámka k romským dějinám (pokračování z č. 1/1994)
25
Václav A. Černý
Odkud kam se ubírá kirvo?
34
Gejza Demeter
Kirvo / Kmotr
37
Hana Šebková
Romská humorná vyprávění
41
Berty Žiga; Anna Žigová
Miniportrét řezbáře Ernesta Danča
61

Recenze, anotace
65
Milena Hübschmannová
Kdo jsou Fatma a Mozes?
Mozes Heinschink; Fatma Zambakli-Heinschink
Masáli i džuvákiri / Pohádka o vši

Poznámky k dialektu izmirských Romů - košíkářů
Milena Hübschmannová
Přísloví
Mozes Heinschink
Roma taj Atatürk / Romové a Atatürk
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás