english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Co napovídá o romské rodině tradiční seznamovací ceremoniál

Autorka konstatuje, že tradiční seznamovací ceremoniál Romů je velmi blízký indickému, ale liší se od běžných evropských zvyklostí. První otázka: "Odkud jsi?" měla upřesnit, zda dotázaný Rom je z osady, kde převažují např. hudebníci, nebo zda je z osady, kde se lidé živili převážně nádenickou prací. Další otázka: "Kdo jsou tvoji rodiče?" měla zjistit jednak užší rodinnou vazbu (rodiče - děti), tak i vazbu širší (další příbuzní z otcovy a matčiny strany). Následoval i dotaz na věk - v romské tradiční společnosti se nepovažoval za neslušný - naopak vyšší věk měl větší prestiž.


1996_1-2-s.19-24_Hubschmannova.pdf:

Publikace: 1-2/1996
Témata: etnografie obecně zvyky a obřady rodinné a komunitní vztahy
Země: Česká republika Slovensko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1996. Co napovídá o romské rodině tradiční seznamovací ceremoniál. Romano džaniben 3 (1): 19–24.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás