english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Co napovídá o romské rodině tradiční seznamovací ceremoniál

Autorka konstatuje, že tradiční seznamovací ceremoniál Romů je velmi blízký indickému, ale liší se od běžných evropských zvyklostí. První otázka: "Odkud jsi?" měla upřesnit, zda dotázaný Rom je z osady, kde převažují např. hudebníci, nebo zda je z osady, kde se lidé živili převážně nádenickou prací. Další otázka: "Kdo jsou tvoji rodiče?" měla zjistit jednak užší rodinnou vazbu (rodiče - děti), tak i vazbu širší (další příbuzní z otcovy a matčiny strany). Následoval i dotaz na věk - v romské tradiční společnosti se nepovažoval za neslušný - naopak vyšší věk měl větší prestiž.


1996_1-2-s.19-24_Hubschmannova.pdf:

Publikace: 1-2/1996
Témata: etnografie obecně zvyky a obřady rodinné a komunitní vztahy
Země: Česká republika Slovensko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1996. Co napovídá o romské rodině tradiční seznamovací ceremoniál. Romano džaniben 3 (1-2): 19–24.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás