english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Juraj Ihnátko (1840-1885) – priekopník romistiky na Slovensku

Juraj Ihnátko, profesor na gymnáziu, se zabýval romštinou za dob Uherska. Psal slovensky, maďarsky, ukrajinsky, rusínsky a latinsky. Věnoval se i „exotickým“ jazykům včetně romštiny, např. sepsal gramatiku romštiny. Ve své době byl jedním z mála autorů věnujících se komparatistice a indoevropeistice. Romský jazyk Juraj Ihnátko ovládal aktivně, protože v Lučenci, kde učil na gymnáziu, se přátelil jak s místními Romy tak i s Romy z okolí. Je autorem Cikánské gramatiky.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2006
Témata: historie obecně romisté
Země: Slovensko
Autor: Drenko, Jozef
Bibliografický odkaz: Drenko, Jozef. 2006. Juraj Ihnátko (1840-1885) – priekopník romistiky na Slovensku. Romano džaniben 13 (3): 59–67.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás