english | česky
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Juraj Ihnátko (1840-1885) – priekopník romistiky na Slovensku

Juraj Ihnátko, profesor na gymnáziu, se zabýval romštinou za dob Uherska. Psal slovensky, maďarsky, ukrajinsky, rusínsky a latinsky. Věnoval se i „exotickým“ jazykům včetně romštiny, např. sepsal gramatiku romštiny. Ve své době byl jedním z mála autorů věnujících se komparatistice a indoevropeistice. Romský jazyk Juraj Ihnátko ovládal aktivně, protože v Lučenci, kde učil na gymnáziu, se přátelil jak s místními Romy tak i s Romy z okolí. Je autorem Cikánské gramatiky.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2006
Témata: historie obecně romisté
Země: Slovensko
Autor: Drenko, Jozef
Bibliografický odkaz: Drenko, Jozef. 2006. Juraj Ihnátko (1840-1885) – priekopník romistiky na Slovensku. Romano džaniben 13 (3): 59–67.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás