english | česky
home

Aktuality

Pastorační činnost jako nástroj sociální inkluze

recenze na Podolinská, Tatiana, Hrustič, Tomáš. 2010. Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov nábožensou cestou. Bratislava: ÚEt SAV.

Recenzní článek na závěrečnou zprávu projektu SIRONA, který hodnotil možnosti náboženských organizací a církví ovlivnit inkluzi Romů na Slovensku. Autor hodnotí pozitivně přehledovou část zprávy, kriticky se ale vymemezuje zejména vůči poměrně jednoznačnému spojování působení církví v lokalitě a zlepšování života Romů. Zamýšlí se také nad doporučeními, které zpráva směřuje obcím a dalším státním úřadům.

text si můžete stáhnout v 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1/2012
Témata: etnografie obecně rodinné a komunitní vztahy
Země: Slovensko
Autor: Ort, Jan
Bibliografický odkaz: Ort, Jan. 2012. Pastorační činnost jako nástroj sociální inkluze. Romano džaniben 19 (1): 83–90.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás