english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Pastorační činnost jako nástroj sociální inkluze

recenze na Podolinská, Tatiana, Hrustič, Tomáš. 2010. Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov nábožensou cestou. Bratislava: ÚEt SAV.

Recenzní článek na závěrečnou zprávu projektu SIRONA, který hodnotil možnosti náboženských organizací a církví ovlivnit inkluzi Romů na Slovensku. Autor hodnotí pozitivně přehledovou část zprávy, kriticky se ale vymemezuje zejména vůči poměrně jednoznačnému spojování působení církví v lokalitě a zlepšování života Romů. Zamýšlí se také nad doporučeními, které zpráva směřuje obcím a dalším státním úřadům.

text si můžete stáhnout v 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1/2012
Témata: etnografie obecně rodinné a komunitní vztahy
Země: Slovensko
Autor: Ort, Jan
Bibliografický odkaz: Ort, Jan. 2012. Pastorační činnost jako nástroj sociální inkluze. Romano džaniben 19 (1): 83–90.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás