english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Romské výtvarnictví v zemích bývalého Československa (2. část)

Autorka zdůrazňuje významnou roli Muzea romské kultury při dokumentaci artefaktů romských výtvarníků, kteří považují za věc cti mít tam uložená svá díla. Muzeum jim také vyplácí určitý honorář, který sice nepředstavuje žádný velký zisk, ale výtvarníci si mohou nakoupit materiál potřebný k další práci. Text pokračuje historií výstavy "E luma romane jakhenca - Svět očima Romů", která putovala po mnoha českých městech a dostala se i do zahraničí. Cílem výstavy bylo vybrat práce co největšího počtu tvůrců rozličného výtvarného projevu. Všichni vystavující autoři byli amatéři - ovšem v řadě případů poučení samoukové.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1-2/2001
Témata: muzejnictví výtvarnictví
Země: Česká republika Slovensko
Autor: Horváthová, Jana
Bibliografický odkaz: Horváthová, Jana. 2001. Romské výtvarnictví v zemích bývalého Československa (2. část). Romano džaniben 8 (1): 124–129.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás