english | česky
home

Aktuality

Romské výtvarnictví v zemích bývalého Československa (2. část)

Autorka zdůrazňuje významnou roli Muzea romské kultury při dokumentaci artefaktů romských výtvarníků, kteří považují za věc cti mít tam uložená svá díla. Muzeum jim také vyplácí určitý honorář, který sice nepředstavuje žádný velký zisk, ale výtvarníci si mohou nakoupit materiál potřebný k další práci. Text pokračuje historií výstavy "E luma romane jakhenca - Svět očima Romů", která putovala po mnoha českých městech a dostala se i do zahraničí. Cílem výstavy bylo vybrat práce co největšího počtu tvůrců rozličného výtvarného projevu. Všichni vystavující autoři byli amatéři - ovšem v řadě případů poučení samoukové.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1-2/2001
Témata: muzejnictví výtvarnictví
Země: Česká republika Slovensko
Autor: Horváthová, Jana
Bibliografický odkaz: Horváthová, Jana. 2001. Romské výtvarnictví v zemích bývalého Československa (2. část). Romano džaniben 8 (1): 124–129.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás