english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Redakce časopisu Romano džaniben oslavila 30 vydaných ročníků časopisu

Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji za práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

1-2/2001

OBSAH

Přání do nového tisíciletí
3
Milena Hübschmannová
Osmdesáté narozeniny Ilony Lackové: Uľiľom tel bachtaľi čercheň. Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou.
12
Elena Lacková
Ago, Ago, tre kale jakha... / Ago, Ago, tvé černé oči...
17

Soupis publikovaných prací Eleny Lackové
26
Hana Šebková
Maškarutno lekhipe / (Náčrt historie společného mezinárodního pravopisu romštiny a jeho pravidel)
30
Petre Copoiu
Uzavírání partnerských svazků mezi Romy v Rumunsku
40
Svetislav Kostić
Lexika mluvního a slovesného projevu
61
Rastislav Pivoň
František Štampach - jeho prínos pre rozvoj romistiky v Československu
71
Šani Dzurko
Sar me dživavas
79
Gejza Demeter
Duj jepaša
88
Helena Červeňáková-Laliková
Pal i kaji Sára
96
Ján Šándor
Veci medzi nebom a zemou
101
Erika Oláhová-Lakatošová
Dítě
105
Jana Kramářová
Duj trin lava pal o Gejzas / Pár slov o Gejzovi
108
Gejza Horváth
Miro papus / Můj dědeček
112
Gejza Horváth
O Driľkus
115
Karolína Ryvolová
(Ne)smělé kroky Pavla Kroky
121
Jana Horváthová
Romské výtvarnictví v zemích bývalého Československa (2. část)
124
Renata M. Erichová
Mozes F. Heinschink
131
Christiane Fennesz-Juhasz
Čhorvaleja, but phiresa... / Vousáči, pořád se touláš... / (Portrét prof. Mozese F. Heinschinka)
133
Christiane Fennesz-Juhasz
Zvukové dokumenty o romské kultuře ve vídeňském fonografickém archivu
143
Petra Cech; Mozes Heinschink
Nejstarší zvukový záznam romštiny ve vídeňském fonografickém archivu / Prilica taj Pralica / Prilica a Pralica
147
Mozes Heinschink
Zpráva o situaci Romů v Kosovu / (Report on the investigation of the situation of Roma, Ashkaliye and Egyptians in Kosovo)
150

RECENZE / ANOTACE / INFORMACE
152
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás