english | česky
home

Aktuality

Moje setkání s romano šukar laviben

Článek My Encounters with Romano Šukar Laviben napsala Milena Hübschmannová v roce 1999 pro sborník statí o romské literatuře, který ale dosud nevyšel a editoři jej poskytli sborníku Romano džaniben k otištění. V obsáhlém článku jde o zásadní zhodnocení obsahu i kontextu romské literatury. Milena Hübschmannová se věnuje svým zkušenostem a zážitkům s romskou orální kulturou Romů žijících na Slovensku a v České republice. Text je doplněn nespočtem výtažků z audionahrávek, které v romštině Milena Hübschmannová pořídila, a také např. poezií Margity Reiznerové.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2006
Témata: orální tradice / memoráty literární historie
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2006. Moje setkání s romano šukar laviben. Romano džaniben 13 (1): 27–60.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás