english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Příklady dobré praxe ve výuce o holocaustu Židů – inspirace pro výuku holocaustu Romů

Ač za II. světové války se oběťmi nacistické genocidy stalo na půl miliónu Romů, je holocaust Romů badatelsky zpracováván podstatně méně než holocaust židovský. Proto jsou i učitelé často bezradní, jak genocidu Romů uchopit, jak si poradit s nevhodným chováním žáků a rasistickými poznámkami apod. Autorka se nechává inspirovat příklady z výuky o holocaustu Židů. Romským holocaustem se v ČR dosud zabývali zejména Ctibor Nečas, Milena Hübschmannová, Bartoloměj Daniel, Petr Lhotka, Jana Horváthová, Markus Pape nebo Paul Polansky. Dosud chybí didaktické materiály pro školní praxi pojednávající o holocaustu Romů. Ty by měly být diferencované podle věkových kategorií žáků a studentů.

Výuku o romském holocaustu ve školách zatím supluje Muzeum romské kultury, které se podílí na mnoha projektech; např. film To jsou těžké vzpomínky, projekt Zmizelí Romové a Romové dnes apod.
Téma holocaustu je dnes velmi aktuální vzhledem k rostoucím tendencím jeho zpochybňování a rasové nesnášenlivosti. Pro výuku o něm lze využít setkání s pamětníky, tematicky vhodné filmy, literární tvorbu nebo dobovou korespondenci.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2006
Témata: vzdělávání Romů
Země: Česká republika
Autor: Wagner, Margita
Bibliografický odkaz: Wagner, Margita. 2006. Příklady dobré praxe ve výuce o holocaustu Židů – inspirace pro výuku holocaustu Romů. Romano džaniben 13 (3): 96–119.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás