english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

K etymologii romského slova hango(s)

Autor polemizuje s Václavem A. Černým, že podstatné jméno hango(s) -hlas vyskytující se ve východoslovenské a jihoslovenské romštině a maďarské lovárštině nemůže být indického, perského nebo arménského původu.

Publikace: 1-2/1998
Témata: etymologie
Země: Česká republika
Autor: Elšík, Viktor
Bibliografický odkaz: Elšík, Viktor. 1998. K etymologii romského slova hango(s). Romano džaniben 5 (1): 72–81.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás