english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

František Štampach - jeho prínos pre rozvoj romistiky v Československu

K textu je připojena pohádka, která je publikována pouze romsky, bez českého nebo slovenského překladu.
Text pojednává o českém antropologovi, etnologovi a pedagogovi, který velkou část své vědeckovýzkumné práce věnoval Romům. Před druhou světovou válkou byl učitelem na obecných a měšťanských školách, později učil na středních školách. V letech 1929-30 se stal asistentem v Antropologickém ústavu Karlovy univerzity. V roce 1945 se habilitoval a působil na této univerzitě jako docent a v ČSAV jako vědecký pracovník.
František Štampach byl zastáncem asimilace Romů s majoritní společností, čemuž měla dopomoci škola. Protestoval však proti odebírání dětí z rodin a jejich umísťování v ústavech.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1-2/2001
Témata: historie obecně romisté
Země: Česká republika
Autor: Pivoň, Rastislav
Bibliografický odkaz: Pivoň, Rastislav. 2001. František Štampach - jeho prínos pre rozvoj romistiky v Československu. Romano džaniben 8 (1): 71–77.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás