english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Taneční motiv ze severochilské pouště:

[Dance theme in the northern desert of Chile: "Los Gitanos"]

V úvodním komentáři (původně k článku „‚Los Gitanos‘ ze severochilské pouště“, který byl uveden jako výzkumná studie na Mezinárodním kongresu amerikanistů v roce 1988) autorka a zároveň etnografka zabývající se dokumentací podob tanců vysvětluje okolnosti svého objevu a setkání s tanečními skupinami „bailes“ v Chile a jejich tematickou podskupinou „Gitanos“ (v rámci náboženského  festivalu v poušti Atacama nedaleko městečka La Tirana). V příspěvku samotném pak autorka nabízí hypotézu, že se srbští romští emigranti do Chile stali  (v severní Chile unikátně) vzorem pro tematické zaměření a kroj baile (tanečního spolku složeného z Neromů) označovaného jako „Los Gitanos“ („Cikáni“). Toto své tvrzení zakládá na několika navzájem nesouvisejících souborech dat: na  imigračních záznamech z  města Antofagasta, na  informacích z  neformálních rozhovorů vedených s  Romy v Antofagastě a Santiagu a na srovnání krojů tanečníků s oblečením srbských Romů žijících ve Spojených státech amerických. Podle autorky je romský námět tanečního souboru a původ krojů baile, které tyto soubory s romským motivem používají, odvozen od oděvu populace chilských Romů, kteří do Chile emigrovali před první světovou válkou ze Srbska. Pojítkem se pro tuto autorčinu hypotézu stal drobný detail, malá látková taška, kterou nosí tanečnice u pasu. Tento oděvní prvek, který je již mezi samotnými Romy zastaralý, se však dál udržuje v severním Chile v adaptované verzi romského kroje (tedy kroje baile), který podle autorky musel být inspirován módou srbských Romů z  dvacátých a  třicátých let 20. století, tedy přibližně v  generaci následující po  jejich příjezdu do  Chile.

In the introduction to the Czech translation of her older paper (originally written for the International Americanist Congress in 1988) E. Dunin describes how she encountered the dance groups called “bailes”, respectively its sub-group Gitanos, during the religious festival in the Atacama desert. In the paper, the author reveals a hypothesis that the style and costumes of Los Gitanos dance group composed of non-Roma were inspired by Romani migrants comming from Serbia to Chile in the 1920s/30s.
RDz-2-2021_06_Dunin.pdf:

Publikace: 2/2021
Témata: hudba
Země: Chile
Autor: Dunin, Elsie Ivancich
Bibliografický odkaz: Dunin, Elsie Ivancich. 2021. Taneční motiv ze severochilské pouště: . Romano džaniben 28 (2): 107–118.
Klíčová slova: Romové; Srbsko ; Chile ; migrace ; tanec ; kostým “Cikánů/Gitanos”
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás