english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

2/2021


OBSAH
|TÉMA: ROMOVÉ V LATINSKÉ AMERICE A KARIBIKU - pokračování z 1/2021|

RECENZOVANÁ ČÁST

Mariana Sabino-Salazar
Vývoj postavy „Cikánky“ v mexické kinematografii (1943–1978) a její rasové a nacionalistické implikace
[The Evolution of the “Gypsy” Female Character in Mexican Cinema (1943–1978) and its race and nationalist implications]
9
Pablo Irizarri
Chilští Romové ze skupiny Chorachane: Etnografické poznámky lingvisty
[The Xoraxane Roma of Chile: Ethnographic notes by a linguist]
31
Esteban Acuña Cabanzo
Vyjednávání (ne)viditelnosti mezi romskými rodinami v Bogotě
[Negotiating Visibility and Invisibility among Romani families in Bogota, Colombia]
57
NERECENZOVANÁ ČÁST

Elizabeth Infante de Juan
Phirav mugo traio kon iek iló romanó / Kráčím životem s romským srdcem
[I walk through my life with a Romani heart]
79
David Lagunas
„Se dvěma kufry“: Španělští Romové v Mexiku
["With two suitcases": Spanish Roma in Mexico]
95
Elsie Ivancich Dunin
Taneční motiv ze severochilské pouště:
[Dance theme in the northern desert of Chile: "Los Gitanos"]
107
|NETEMATICKÁ ČÁST|

Milada Závodská
Vznik „jazykové subkomise“ Svazu Cikánů-Romů (1969–1973) pro standardizaci romštiny
[The formation of the “Language Sub-Commission”of the Union of Gypsies-Roma (1969–1973) for Romani language standardization]
123
RECENZE | ANOTACE

Helena Kaftanová
Philomena Franz: Žít bez hořkosti. Příběh německé Sintky, která přežila holokaust
157
Radka Patočková
Alexander Mušinka: Elena Lacková I.
163
Lada Viková
Marcus Pape: Sólo pro Jiřího Letova. Život a činnost důstojníka generálního štábu a experta na lágry podle archivních dokumentů a jeho deníků
169
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás