english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Varáhamihira a nejstarší zmínka o dombech

Článek analyzuje nejstarší známou zmínku o dombech (s cerebrálním -d-), kteří jsou nejen etymologicky spjatí s Romy (< dómba „příslušník kmene a později kasty dómbů“). Zmínka se vyskytuje v astrologickém textu Brhatsamita („velká sbírka“) autora Varámihiry (ca. 505-587 n. let.). Pocházel z tradice saurismu, kultu slunečního božstva, který se významně zabýval astrologií a astronomií. Astrologie měla širší záběr než dnes a snažila se odkrývat rozličné přírodní zákonitosti. V 86. ze 107 kapitol veršované Brhatsamity začíná výklad o světových stranách, které významově odpovídaly současným znamením, tj. předzvěstem o průběhu budoucnosti. Rozhodující je přitom postavení znamení k aktuálnímu stavu slunce v soustavě světových stran. Shoda či přibližná shoda svědčí o nepřízni, opozice o přízni. Dělení světových stran na sever, severovýchod, východ atd. je dále rozděleno do 32 dílů. Mezi popisy nepříznivých znamení se nachází i verš obsahující odkaz na dómby. Nejednoznačným způsobem předvídá nebezpečí buď od gandharvů a dómbů, anebo naopak pro obě skupiny. Ty jsou spojené s hudbou a potulkou, a události s hudbou a potulkou zvěstuje i znamení na protipólu úseku, kde se mluví o dómbech, ale v kladných souvislostech. Přízeň či nepřízeň tedy nevychází od gandharvů či dómbů. Jejich role spočívá pouze ve zprostředkování znamení. Nejpozději v době psaní Varámihirova textu byli tím pádem dómbové součástí světonázorového systému většinové Indie.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2007
Témata: historie obecně historické dokumenty
Země: Indie
Autor: Beníšek, Michael
Bibliografický odkaz: Beníšek, Michael. 2007. Varáhamihira a nejstarší zmínka o dombech. Romano džaniben 14 (1): 12–26.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás