english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

ňilaj/2007

OBSAH
František Demeter
Romaňi čirlatuňi phuv / Dávná zem Romů
10
Michael Beníšek
Varáhamihira a nejstarší zmínka o dombech
12
Paul Speck
Domnělá hereze athinganů
27
Daniel Krása
The Banjara: A Nomadic Tribe of India and Possibly One of the Cousin s of Europe‘ s Roma
45
Svetislav Kostić
Válmíkiho Rámájána a její překlad do romštiny
66
Válmíki
Rámájana aneb vyprávění o Rámovi - Uvodní slovo Leksy Manuše o našem velikém Bohovi
74
Michael Beníšek
Staroindické povídky o nevěře
106
Jan Červenka
Romská humorná vyprávění a erotické tabu
111
Peter Wagner
Legendy o původu Romů: Sonda zaměřená na jejich motivy
120
Ján Šándor
Ježíš Kristus a kováč
152
J. M. Fernández Bernal
Tři legendy o původu
159
Milena Hübschmannová
Phurikano nav Badžo / Starodávné příjmení Badžo
163
Ladislav Dudi-Koťo
Paramisi pal o Deloro
166
Ladislav Dudi-Koťo
Amaro baro drom / Naše dlouhá pouť
169
Ctibor Nečas
Narodili se a zahynuli v osvětimském cikánském táboře
170
Karel Holomek
Andrej Pešta, zvaný Korádo
186

Rozhovor s Andrejem Peštou
190
Andrej Pešta
Mra dakere kale bala / Černé vlasy mé matky
196
Andrej Pešta
E Roza / Róza
198
Andrej Pešta
Žužo ehin amaro paňori / Čistá voda
222
Andrej Pešta
Jepaš manuš / Půlčlověk
224

RECENZE / ANOTACE / INFORMACE
275

Romano džaniben ňilaj 2007
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás