english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Redakce časopisu Romano džaniben oslavila 30 vydaných ročníků časopisu

Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji za práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

ňilaj/2007

OBSAH
František Demeter
Romaňi čirlatuňi phuv / Dávná zem Romů
10
Michael Beníšek
Varáhamihira a nejstarší zmínka o dombech
12
Paul Speck
Domnělá hereze athinganů
27
Daniel Krása
The Banjara: A Nomadic Tribe of India and Possibly One of the Cousin s of Europe‘ s Roma
45
Svetislav Kostić
Válmíkiho Rámájána a její překlad do romštiny
66
Válmíki
Rámájana aneb vyprávění o Rámovi - Uvodní slovo Leksy Manuše o našem velikém Bohovi
74
Michael Beníšek
Staroindické povídky o nevěře
106
Jan Červenka
Romská humorná vyprávění a erotické tabu
111
Peter Wagner
Legendy o původu Romů: Sonda zaměřená na jejich motivy
120
Ján Šándor
Ježíš Kristus a kováč
152
J. M. Fernández Bernal
Tři legendy o původu
159
Milena Hübschmannová
Phurikano nav Badžo / Starodávné příjmení Badžo
163
Ladislav Dudi-Koťo
Paramisi pal o Deloro
166
Ladislav Dudi-Koťo
Amaro baro drom / Naše dlouhá pouť
169
Ctibor Nečas
Narodili se a zahynuli v osvětimském cikánském táboře
170
Karel Holomek
Andrej Pešta, zvaný Korádo
186

Rozhovor s Andrejem Peštou
190
Andrej Pešta
Mra dakere kale bala / Černé vlasy mé matky
196
Andrej Pešta
E Roza / Róza
198
Andrej Pešta
Žužo ehin amaro paňori / Čistá voda
222
Andrej Pešta
Jepaš manuš / Půlčlověk
224

RECENZE / ANOTACE / INFORMACE
275

Romano džaniben ňilaj 2007
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás