english | česky
home

Aktuality

Hra o romství: Divadlo Romen a jeho role při konstrukci romské identity v Sovětském svazu ve dvacátých a třicátých letech 20. století

[Performing Romaniness: The Romen Theatre and Its Role in Romani Identity-Construction in 1920s and 30s Soviet Union]
Review article about: - Lemon, Alaina. 2000. Between two Fires: Gypsy Performance and Romani Memory from Pushkin to Postsocialism. Durham: Duke University Press, 320 s. - O´Keeffe, Brigid. 2013. New Soviet Gypsies: Nationality, Performance, and Selfhood in the Early Soviet Union. Toronto: University of Toronto Press, 328 s.
Rdz2019_1_Dunajeva_DivadloRomen_95-109:

Publikace: 1/2019
Témata: literární historie
Země: SSSR
Autor: Dunajeva, Jekatyerina
Bibliografický odkaz: Dunajeva, Jekatyerina. 2019. Hra o romství: Divadlo Romen a jeho role při konstrukci romské identity v Sovětském svazu ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Romano džaniben 26 (1): 95–109.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás