english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Přepínání kódů v elektronické komunikaci v severocentrální romštině

Přepínání kódů představuje často užívanou diskursivní strategii v komunikaci bilingvních mluvčích. Vzhledem k tomu, že mluvčí ovládají oba jazykové kódy, mají možnost mezi nimi během konverzace přepínat, což promluvě dodává další významový odstín. Tento jev se objevuje nejen v klasické mluvené komunikaci, ale také v komunikaci elektronické, probíhající na internetových chatech a diskusních fórech. Tato práce se zabývá užíváním a funkcí přepínání kódů mezi češtinou a severocentrální romštinou v prostředí online chatu a internetového diskusního fóra. Přepínání do romštiny se v těchto prostředích objevovalo na příklad při volbě přezdívek, dále pak u etnických termínů, pozdravů a přání. Uživatelé přepínali do romštiny zejména proto, aby vyjádřili svou sounáležitost se skupinou, ale také aby blíže specifikovali adresáty promluvy, případně z komunikace některé uživatele vyloučili.

text si můžete stáhnout v 

Publikace: 1/2010
Témata: sociolingvistika
Země: Česká republika Slovensko
Autor: Vránová, Eliška
Bibliografický odkaz: Vránová, Eliška. 2010. Přepínání kódů v elektronické komunikaci v severocentrální romštině . Romano džaniben 17 (1): 43–55.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás