english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Extrakt z bakalářské práce „Ján Slepčík - Ačo: hudební život“

Autorka představuje svoji bakalářskou práci skládající se z kompozice hudebního života Jána Slepčíka a z romsko-českého slovníku hudební terminologie. Ján Slepčík přezdívaný Ačo mluví východoslovenskou romštinou, ale na jeho idiolektu jsou patrné vlivy různých prostředí, nejvýraznější je vliv romštiny z oblasti Košic. Zároveň se také do jeho romštiny promítá mnoho českých slov, protože od 9 let vyrůstal v Pardubicích. Ač Ačo nepochází z hudebnické rodiny, stal se výborným hudebníkem, od 12 let jej Romové ze sousedství učili hrát na housle a od roku 1963 se začal učit hrát i na kytaru. Podnítil ho k tomu jeho starší kamarád, kterého při hraní pozoroval. Slíbil mu, že mu věnuje svou vlastní kytaru, pokud se Ačo do druhého dne naučí píseň „Twist again“. Ačo se píseň naučil a kytaru dostal.
Součástí textu je Ačova romská pohádka, otištěná v romštině a češtině a krátké vyprávění Jak jsem začal hrát.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2006
Témata: muzikologie romské osobnosti
Země: Česká republika Slovensko
Autor: Morávková-Kvapilová, Karin
Bibliografický odkaz: Morávková-Kvapilová, Karin. 2006. Extrakt z bakalářské práce „Ján Slepčík - Ačo: hudební život“. Romano džaniben 13 (jevend): 134–147.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás