english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Ľudové liečenie olašských Rómov východného Slovenska v minulosti

Článek je převzat z časopisu Národopisného ústavu Slovenské akademie věd „Slovenský národopis“ (ročník 36, 1988, č. 1, str. 203 – 209).
Po druhé světové válce žily na území Slovenska kromě početné skupiny usedlých Romů i menší skupiny kočujících olašských Romů. I když se o většině těchto Romů nedá hovořit jako o kočovných v pravém smyslu slova, protože kočovali pouze v letních měsících. Na zimu se vraceli do obcí, kde měli vybudována trvalá obydlí. Zákon č. 74 ze 17. října 1958 zamezil migraci olašských Romů. Autorka tohoto článku se osobně angažovala při řešení problémů souvisejících s přechodem na usedlý způsob života. Ve třech obcích dnešního prešovského okresu (Rožkovany, Kendice, Petrovany) nasbírala v té době materiál o lidovém léčitelství této skupiny Romů. Léčebné praktiky měly jednak racionální, jednak i magický podklad.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2003
Témata: zvyky a obřady
Země: Slovensko
Autor: Lacková, Elena
Bibliografický odkaz: Lacková, Elena. 2003. Ľudové liečenie olašských Rómov východného Slovenska v minulosti. Romano džaniben 10 (3): 39–44.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás