english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Vztahy mezi Romy a Židy na východním Slovensku před druhou světovou válkou

Tato studie je velmi zajímavou a podrobnou sondou do dosud nezpracované oblasti historie slovenských Romů. Jak je doloženo mnohými autentickými výpověďmi Romů i Slováků, Romové byli do slovenské předválečné stavovské společnosti integrováni jak hospodářsky, tak i kulturně. Současně však museli snášet ponižování a posměch od majority. Diametrálně odlišné se však jeví jejich tehdejší vztahy se Židy, u kterých pociťovali zastání a citovou spřízněnost. Romští pamětníci s láskou vzpomínali na židovské rodiny, kam chodili na výpomoc, neb Židé se k nim chovali rovnocenně, zvali je ke stolu, neposmívali se. I proto romští pamětníci dodnes s pláčem vzpomínají na židovské rodiny, které byly vyvražděny během druhé světové války (z 89.000 slovenských Židů přežilo pouze 6.000). Součástí je 5 ucelených vyprávění rom. a žid. pamětníků.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1-2/2000
Témata: historie obecně
Země: Slovensko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2000. Vztahy mezi Romy a Židy na východním Slovensku před druhou světovou válkou. Romano džaniben 7 (1-2): 17–23.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás