english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Vztahy mezi Romy a Židy na východním Slovensku před druhou světovou válkou

Tato studie je velmi zajímavou a podrobnou sondou do dosud nezpracované oblasti historie slovenských Romů. Jak je doloženo mnohými autentickými výpověďmi Romů i Slováků, Romové byli do slovenské předválečné stavovské společnosti integrováni jak hospodářsky, tak i kulturně. Současně však museli snášet ponižování a posměch od majority. Diametrálně odlišné se však jeví jejich tehdejší vztahy se Židy, u kterých pociťovali zastání a citovou spřízněnost. Romští pamětníci s láskou vzpomínali na židovské rodiny, kam chodili na výpomoc, neb Židé se k nim chovali rovnocenně, zvali je ke stolu, neposmívali se. I proto romští pamětníci dodnes s pláčem vzpomínají na židovské rodiny, které byly vyvražděny během druhé světové války (z 89.000 slovenských Židů přežilo pouze 6.000). Součástí je 5 ucelených vyprávění rom. a žid. pamětníků.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1-2/2000
Témata: historie obecně
Země: Slovensko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2000. Vztahy mezi Romy a Židy na východním Slovensku před druhou světovou válkou. Romano džaniben 7 (1): 17–23.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás