english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Romské dřevořezbářství a jeho dokumentace v Muzeu romské kultury / Dezider Fertö

Úvodní text je stručný nástin historie práce se dřevem. Nezaměřuje se jen na řezbářství, ale i na výrobu loutek, koryt, lžic.
Medailon je věnován již zesnulému Dezideru Fertö. Tento řezbář pocházel z rodiny maďarských Romů z Šankova poblíž Gemeru. Podařilo se mu získat středoškolské vzdělání a působil jako učitel na zemědělských školách a později jako agronom. Také občas hrával v romské kapele. Řezbářství se začal naplno věnovat až po smrti své manželky a za posledních šest let života vytvořil přes 100 kusů řezeb. Dezider Fertö tvořil na romské náměty (hudebníci, vsedě kovající kováři), nevyhýbal se ani námětům z kultury slovenské a maďarské, nechybí ani tématika náboženská. Jeho dílo zařazuje autorka medailonu mezi tvorbu insitní.
Celá jeho sbírka dřevořezeb je uložena v Muzeu romské kultury v Brně - ještě za svého života začal jednat o jejím odkoupení.


1996_4-s.41_Romske.pdf:


1996_4-s.42-45_Ferto.pdf:

Publikace: 4/1996
Témata: muzejnictví výtvarnictví romské osobnosti
Země: Česká republika
Autor: Horváthová, Jana
Bibliografický odkaz: Horváthová, Jana. 1996. Romské dřevořezbářství a jeho dokumentace v Muzeu romské kultury / Dezider Fertö. Romano džaniben 3 (4): 41–45.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás