english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Romské organizace v Austrálii / (Rozhovor M. Ouhrabkové s O. Durkinem)

Pan Durkin hlásící se k Romanichalům je redaktorem australského časopisu Latcho Drom a zároveň jedním ze zakladatelů Romani Association of Australia (vznikla před osmi lety). Z rozhovoru s ním se dozvídáme mnoho údajů a o situaci Romů žijících na území Austrálie. Např. nejdříve se sem dostali Romanichals z Anglie a Skotska patrně již r. 1788, dnes žije na tomto kontinentě odhadem 25.000 - 100.000 Romů. V Austrálii, coby multikulturní společnosti, nemají Romové specificky svůj problém s rasismem (i když kočovné rodiny pociťují diskriminaci v oblasti vzdělávání dětí, imigranti zase na trhu práce - vyšší věk a nedokonalá angličtina je automaticky vyřazují při výběrovém řízení).


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1-2/2000
Témata: romské mezinárodní hnutí
Země: Austrálie
Autor: Ouhrabková, Martina
Bibliografický odkaz: Ouhrabková, Martina. 2000. Romské organizace v Austrálii / (Rozhovor M. Ouhrabkové s O. Durkinem). Romano džaniben 7 (1): 92–97.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás