english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Predpoklady pre vznik a organizáciu pracovných útvarov pre Rómov a asociálne osoby v rokoch 1939 – 1942

Jednou z forem perzekuce romského obyvatelstva v době slovenského státu byla existence pracovních útvarů. Úkolem této studie je zaměření pozornosti na období vzniku pracovních útvarů, na předpisy, které byly pro organizaci pracovních útvarů nevyhnutelné. K diskriminačním opatřením proti Romům docházelo prakticky hned po vzniku samostatného slovenského státu. Zákon o potulných Cikánech z roku 1939 vytvořil právní rámec, na jehož základě vznikala další perzekuční opatření a Romové byli zařazeni mezi asociální osoby. O zřízení pracovních útvarů bylo rozhodnuto vyhláškou ministerstva vnitra 2. dubna 1941. Osoby zařazené do těchto útvarů měly být zařazeny na veřejně prospěšné práce, jako např. úprava silnic, čištění vodních toků, meliorace, čištění lesů, úklid veřejných prostor.
Doplňování stavu osob v pracovních útvarech měli na starosti přednostové okresních a státních policejních úřadů. Pokud uznali osobu žijící v jejich obvodě (ve věku 18-60 let) za asociální, měli právo zařadit ji do pracovního útvaru.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2003
Témata: historie obecně
Země: Slovensko
Autor: Janas, Karol
Bibliografický odkaz: Janas, Karol. 2003. Predpoklady pre vznik a organizáciu pracovných útvarov pre Rómov a asociálne osoby v rokoch 1939 – 1942. Romano džaniben 10 (3): 79–88.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás