english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Dopisy Romů internovaných ve Francii během dvou světových válek

Po německo-francouzské válce 1870 migrovalo hodně Sintů z Německa do Francie. Počet příchozích rychle narůstal, až 1912 na to Francie zareagovala perzekučním zákonem, který ukládal podomním obchodníkům, trhovcům a kočovníkům nosit s sebou antropometrickou knihu. Během I. světové války byli Romové z Alsaska a Lotrinska internováni. Z této doby se dochovala korespondence především z tábora v Crestu, která dokládá schopnost Romů přizpůsobit se úřednické rétorice, když to situace vyžaduje. Ukázkami z dopisů autor poukazuje na stylizační vývoj a schopnost vyjadřovat se.
Také z doby II. Světové války se dochovala korespondence. Situace Romů se v tu dobu velmi zhoršila, německé úřady v Lotrinsku a Alsasku internovali až 6500 Romů ve 30 táborech.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2006
Témata: historické dokumenty
Země: Francie
Autor: Filhol, Emmanuel
Bibliografický odkaz: Filhol, Emmanuel. 2006. Dopisy Romů internovaných ve Francii během dvou světových válek. Romano džaniben 13 (3): 72–89.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás