english | česky
home

Aktuality


Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Dopisy Romů internovaných ve Francii během dvou světových válek

Po německo-francouzské válce 1870 migrovalo hodně Sintů z Německa do Francie. Počet příchozích rychle narůstal, až 1912 na to Francie zareagovala perzekučním zákonem, který ukládal podomním obchodníkům, trhovcům a kočovníkům nosit s sebou antropometrickou knihu. Během I. světové války byli Romové z Alsaska a Lotrinska internováni. Z této doby se dochovala korespondence především z tábora v Crestu, která dokládá schopnost Romů přizpůsobit se úřednické rétorice, když to situace vyžaduje. Ukázkami z dopisů autor poukazuje na stylizační vývoj a schopnost vyjadřovat se.
Také z doby II. Světové války se dochovala korespondence. Situace Romů se v tu dobu velmi zhoršila, německé úřady v Lotrinsku a Alsasku internovali až 6500 Romů ve 30 táborech.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2006
Témata: historické dokumenty
Země: Francie
Autor: Filhol, Emmanuel
Bibliografický odkaz: Filhol, Emmanuel. 2006. Dopisy Romů internovaných ve Francii během dvou světových válek. Romano džaniben 13 (3): 72–89.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás