english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Rozhovor s Jolankou a Aladárem Kurejovými z Podskalky u Humenného

Jolanka Kurejová pracovala od 13 let asi u 20 židovských rodin. Zatímco Slováci dávali jen jídlo, Židé odměňovali penězi. Jednalo se o domácí práce jako úklid, nošení vody a dřeva, sobotní obsluha, muži dováželi nebo donášeli zboží do obchodů. Teta Jolanky u sebe během války schovávala jednu Židovku, kterou se podařilo zachránit. Vedle toho se válečné vzpomínky rozšířily i na události v osadě (přepadení banderovci, útěk do lesů, kde přebývali v kolibách, romští muži odvedení na nucené práce do táborů aj.) a jak gardisté vykrádali židovské byty.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1-2/2000
Témata: orální tradice / memoráty
Země: Slovensko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2000. Rozhovor s Jolankou a Aladárem Kurejovými z Podskalky u Humenného. Romano džaniben 7 (1-2): 24–32.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás