english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Rozhovor s Jolankou a Aladárem Kurejovými z Podskalky u Humenného

Jolanka Kurejová pracovala od 13 let asi u 20 židovských rodin. Zatímco Slováci dávali jen jídlo, Židé odměňovali penězi. Jednalo se o domácí práce jako úklid, nošení vody a dřeva, sobotní obsluha, muži dováželi nebo donášeli zboží do obchodů. Teta Jolanky u sebe během války schovávala jednu Židovku, kterou se podařilo zachránit. Vedle toho se válečné vzpomínky rozšířily i na události v osadě (přepadení banderovci, útěk do lesů, kde přebývali v kolibách, romští muži odvedení na nucené práce do táborů aj.) a jak gardisté vykrádali židovské byty.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1-2/2000
Témata: orální tradice / memoráty
Země: Slovensko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2000. Rozhovor s Jolankou a Aladárem Kurejovými z Podskalky u Humenného. Romano džaniben 7 (1): 24–32.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás