english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Ke kořenům slova ROM

Etnonymum rom je pro většinu romských skupin tím nejběžnějším sebeidentifikačním prostředkem. Po celá staletí se Romové označovali apelativy z místních jazyků; viz české cikán nebo anglické gypsy. V roce 1971 na prvním mezinárodním kongresu Romů byl deklarován úmysl označovat Romy jejich vlastním etnonymem. Romisté a indologové odvozují původ slova rom již déle než jedno století od novoindického pojmenování dom, které navazuje na kastovní označení domba, doložené v sanskrtských textech. Indické kastovní jméno dom má své nářeční varianty. Novoindické džátinymum dom by mělo být navázáním na starší nedoložený termín domma. V sanskrtu najdeme slovo domba odkazující ke kastě hudebníků. Tito hudebníci zaujímají podobné společenské postavení jako dnešní dómové v Indii.
V romštině má slovo rom i jiný význam. Maskulinum rom označuje také manžela, femininum romňi pak manželku. Pro romského chlapce se používá označení čhavo, pro neromského raklo. Oba výrazy znamenají také syn. Některé romské skupiny žijící v západní Evropě začaly jako etnonymum používat i jiné výrazy (kale, manuš, sinti) a slovo rom (romňi) v jejich dialektech označuje už pouze manžela (manželku).
Romština má ve svém indickém jádru vysoké procento slov mundského, tj. neindoárijského původu. Dombové patrně pocházeli z hinduizovaných mundsko-jazyčných kmenů. Hinduistická civilizace je vstřebala do svého kastovního systému.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2006
Témata: historie obecně etymologie
Země: Česká republika Indie
Autor: Beníšek, Michael
Bibliografický odkaz: Beníšek, Michael. 2006. Ke kořenům slova ROM. Romano džaniben 13 (3): 9–28.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás