english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Romská rodina z pohledu dětí 9-10 let

Předběžné výsledky diplomové práce na katedře psychologie FF UK. Ve svém projektu autorka zkoumala postoje 100 dětí - 50 romských a 50 neromských - žijících v Praze. Romské rodiny měly v průměru pět dětí, tedy více než dvojnásobek v porovnání s rodinami neromskými. Autorka použila několik metod. V naší ukázce vidíme kresby dětí představující členy rodiny a vypovídající o rodinné situaci. Děti byly také dotázány na to, co by ve své rodině chtěly změnit. U neromských dětí byl poměrně častý pocit osamělosti. Naopak romské děti byly ve většině případů stále ve společnosti svých vrstevníků, a to nejen sourozenců, ale i bratranců a sestřenic.


1996_1-2-s.87-96_Vikova.pdf:

Publikace: 1-2/1996
Témata: rodinné a komunitní vztahy
Země: Česká republika
Autor: Viková, Lada
Bibliografický odkaz: Viková, Lada. 1996. Romská rodina z pohledu dětí 9-10 let. Romano džaniben 3 (1): 87–96.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás