english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Rozhovor s Janem Mirgou

Rozhovor o životě, literárních aktivitách i politických názorech romského spisovatele z Polska. Na rozhovor navazuje ukázka z Mirgova díla. Autorovy dosavadní knihy jsou rovněž recenzovány v RDž 1/2011. Romský originál rozhovoru (potažmo ukázky z Mirgova díla) je zároveň ukázkou polské variety severocentrálního dialektu romštiny. Rozhovor vedl a z romštiny přeložil Pavel Kubaník.

klíčová slova: Jan Mirga, literatura, bergitka Roma, romské hnutí, standardizace, Polsko.

text si můžete stáhnout v 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1/2011
Témata: literatura - próza orální tradice / memoráty
Země: Polsko
Autor: Kubaník, Pavel
Bibliografický odkaz: Kubaník, Pavel. 2011. Rozhovor s Janem Mirgou. Romano džaniben 18 (1): 101–111.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás