english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Na návštěvě u Vojty Fabiána

Úryvek rozhovoru, ve kterém se známý romský muzikant z Prahy zmínil o romsko-židovských vztazích, svědčí o vzájemném vlivu obou menšin na Slovensku (bydleli-li blízko sebe, Romové znali jidiš písně, uměli jidiš, naopak Židé mluvili romsky). Fabiánův strýc se málem dostal do židovské rodiny jako adoptovaný syn, kamarádil se s židovským hochem, učil se s ním hebrejskou abecedu a po časné smrti onoho kamaráda ho chtěla židovská rodina adoptovat. "Ale babička ho nedala. Měla 14 dětí, ale nedala ho." Součástí je notový zápis židovské písně o Romech.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1-2/2000
Témata: hudba
Země: Česká republika
Autor: Jurková, Zuzana Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Jurková, Zuzana; Hübschmannová, Milena. 2000. Na návštěvě u Vojty Fabiána. Romano džaniben 7 (1-2): 66–67.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás