english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Na návštěvě u Vojty Fabiána

Úryvek rozhovoru, ve kterém se známý romský muzikant z Prahy zmínil o romsko-židovských vztazích, svědčí o vzájemném vlivu obou menšin na Slovensku (bydleli-li blízko sebe, Romové znali jidiš písně, uměli jidiš, naopak Židé mluvili romsky). Fabiánův strýc se málem dostal do židovské rodiny jako adoptovaný syn, kamarádil se s židovským hochem, učil se s ním hebrejskou abecedu a po časné smrti onoho kamaráda ho chtěla židovská rodina adoptovat. "Ale babička ho nedala. Měla 14 dětí, ale nedala ho." Součástí je notový zápis židovské písně o Romech.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1-2/2000
Témata: hudba
Země: Česká republika
Autor: Jurková, Zuzana Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Jurková, Zuzana; Hübschmannová, Milena. 2000. Na návštěvě u Vojty Fabiána. Romano džaniben 7 (1): 66–67.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás