english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Historický oblouk: zjedná připravovaný zákon spravedlnost pro oběti nucené sterilizace v České republice?

[The Arc of History: Will a Draft Bill Finally Bring Justice for Victims of Coercive Sterilization in the Czech Republic?]

Text se zaměřuje na současný stav týkající se snahy obětí nucených sterilizací dosáhnout účinné nápravy utrpěné újmy a především pak finančního odškodnění jako součásti tohoto základního práva. Mezi tyto oběti patří především Romky, ale také ženy s postižením, ženy ve vyšším věku a intersexuální osoby, i když k některým těmto skupinám obětí existuje jen omezená dokumentace. Nucené sterilizace byly součástí státní politiky v pozdním komunistickém Československu, ale v v obou nástupnických státech byly realizovány i během devadesátých let až do první dekády 21. století, přestože mezitím došlo ke zrušení opatření, kterými se tato praxe řídila. Článek se zaměřuje především na vývoj v Česku, kde se téma dostalo do většího veřejného povědomí i díky oficiálnímu vyjádření omluvy ze strany české vlády v roce 2009. Text především přispívá k vysvětlení podstaty návrhu zákona předloženého Poslanecké směnovně, který by obětem finanční odškodnění mohl zajistit.

This article summarizes state-of-play in efforts of victims of coercive sterilization to secure effective remedy, and in particular to receive financial compensation, a component of this fundamental right. The victims include in particular Romani women as well as women with disabilities, older women and intersex, although there is only limited documentation as concerns some of these groups. Coercive sterilization took place by policy in late Communist Czechoslovakia, and continued throughout the 1990s and into the 2000s in both Czechoslovak successor states, even though official policies guiding these practices had ended. This article focusses in particular on developments in Czechia, where there has been greater public acknowledgement of the practices than in Slovakia, including as a result of a 2009 official expression of regret on the part of the government. In particular, the article endeavors to provide an explanatory basis for a bill currently before Czech Parliament which would provide financial compensation to victims.
Romano dzaniben 2019 2 Cahn 43-69.pdf:

Publikace: 2/2019
Témata: politika zdraví
Země: Česká republika
Autor: Cahn, Claude
Bibliografický odkaz: Cahn, Claude. 2019. Historický oblouk: zjedná připravovaný zákon spravedlnost pro oběti nucené sterilizace v České republice?. Romano džaniben 26 (2): 43–69.
Klíčová slova: lidská práva; lékařská etika; nedobrovolné sterilizace; Romové; Československo; právo na odškodnění; evropská úmluva o lidských právech
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10449543
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás