english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

2/2019

Vydáno 20.12.2019


OBSAH
Helena Sadílková
Historie a historiografie nucených sterilizací romských žen v Československu a jejich přesahu do současnosti. Úvod k tematickému číslu Romano džaniben
[History and Historiography of Coerced Sterilizations of Romani Women in Czechoslovakia and Their Continuing Resonances. Introduction to the Special Issue of Romano džaniben]
5
RECENZOVANÁ ČÁST

Gwendolyn Albert
Nucené sterilizace jako projev anticikanismu: Příklad Československa a České / Slovenské republiky
[Forced Sterilization as Antigypsyism: The Czechoslovak / Czech and Slovak Examples]
21
Claude Cahn
Historický oblouk: zjedná připravovaný zákon spravedlnost pro oběti nucené sterilizace v České republice?
[The Arc of History: Will a Draft Bill Finally Bring Justice for Victims of Coercive Sterilization in the Czech Republic?]
43
Lada Viková
V postavení „osob nehodných reprodukce“ / Dokumenty svědčící o sterilizaci Romů z protektorátu během 2. světové války
[In the Position of „Persons unsuitable for reproduction“ / Documents Attesting to the Sterilization of Roma from the Protectorate during World War II]
71
Maija Runcis
Sociální stát a nucené sterilizace – švédská zkušenost
[The Welfare State and Forced Sterilizations – The Swedish Case]
107
NERECENZOVANÁ ČÁST

Štefan Ivanco
Násilné sterilizácie na Slovensku: Dvadsať rokov odvahy a angažovanosti rómskych žien
[Forced Sterilizations in Slovakia: Twenty Years of Courge and Engagement of Romani Women]
127
Ruben Pellar; Zbyněk Andrš
Historie jedné iniciativy ze sklonku osmdesátých let: Sterilizace romských žen a romštináři
[The History of an Iniciative from Late 1980s: Sterilisations of Romani Women and Students of Romani Language]
141
Ruben Pellar; Paul Öfner; Bert de Rooij; Zbyněk Andrš
Odkupování plodnosti. Výzkum sterilizačních praktik týkajících se romských žen v Československu, který provedli Paul Öfner a Bert de Rooij z pověření sdružení Vereniging Lau Mazirel a nadace Stichting Informatie over Charta 77. Překlad zprávy z roku 1990
[Fertility for Sale. The Research into the Practices of Sterilisation of Romani Women in Czechoslovakia, Implemented by Paul Öfner and Bert de Rooij as Commissioned by the Association Vereniging Lau Mazirel and the Foundation Stichting Informatie Over Charta 77. Czech Translation of the Complete Document from 1990]
147
Zbyněk Andrš
Rozhovor k dokumentaci sterilizací romských žen (Chminianske Jakubovany, 1988)
[Interview Documenting the Sterilization of Romani Women (Chminianske Jakubovany, 1988)]
217
Lada Viková
"Šunen Roma so pes kerel, kajso hiros ma domuken": Pocta skupině Čercheň z Rokycan
[A Tribute to Čercheň, a Music Band from Rokycany]
231
Małgorzata Mirga-Tas
Ko me som, sar andre koda saworo dogielom, to me dadengri bući, he waś koda łengie palikieraw…/ Kdo jsem a jak jsem ke všemu dospěla, to je zásluha mých rodičů, a proto jim za to děkuji…
[Who I Am, and What I Have Reached Is the Credit of My Parents and I Am Grateful to Them for It]
239
RECENZE | ANOTACE

Edit Szénássy
Claude Cahn: Human Rights, State Sovereignty and Medical Ethics: Examining Struggles Around Coercive Sterilisation of Romani Women
255
Tomáš Reichel
European Roma Rights Center: Coercive and Cruel: Sterilisation and Its Consequences for Romani Women in the Czech Republic (1966-2016)
255
Lada Viková
Zuzana Jurková: Romští hudebníci v 21. století. Rozhovory s Olgou Fečovou, Josefem Fečem, Pavlem Dirdou a Janem Duždou / Romani music in the 21st century. Interviews with Olga Fečová, Josef Fečo, Pavel Dirda and Jan Dužda
259
Victoria Shmidt
Vera Sokolova: Cultural Politics of Ethnicity: Discourses on Roma in Communist Czechoslovakia
263
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás