english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Michal Bohin, lékař-lidumil

Životopisné vyprávění o lékaři (nar. 1895 v Haliči, zemř. 1956 v Praze), který za války nuceně působil v cikánském táboře v Letech (podařilo se mu zde zastavit epidemii skvrnitého a břišního tyfu), po jeho uzavření byl přeložen do koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu. Později, po krátkém působení v Praze, byl uvězněn na Pankráci, v Terezíně, konce války se dožil v Mauthausenu. Po válce do jeho ordinace přicházelo mnoho Romů - buď se u něj léčit, nebo jej aspoň pozdravit. Romští pamětníci přeživší tábory na něj vzpomínali s velkou láskou.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1-2/2000
Témata: historie obecně
Země: Česká republika
Autor: Pape, Markus
Bibliografický odkaz: Pape, Markus. 2000. Michal Bohin, lékař-lidumil. Romano džaniben 7 (1-2): 62–65.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás