english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Rozhovor s Karolem Efraimem Sidonem, / vrchním rabínem v České republice

Úvodník - rozhovor M. Hübschmannové s vrchním rabínem v ČR ze dne 3. března 2000. přináší především rabínovo vyznání, jaké motivy ho vedly a vedou k tomu, že již od 60. let do současnosti poukazuje na špatné postavení romské menšiny u nás. Z rozhovoru se mj. dozvídáme, že se v rabínově rodokmenu vyskytuje příjmení Cikán, jeho rodina byla také spřízněna s potomky jistého Majnuše z Tovačova (manuš - romsky člověk, též název jedné ze skupin Romů žijící hlavně ve Francii). Své snaze Romům pomáhat přiznává jako možný motiv také náhradu za židovský problém. Jeho vztah k Romům dokumentují i dva otištěné rabínovy projevy z poslední doby, ve kterých se vyslovuje na obranu Romů.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1-2/2000
Témata: orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2000. Rozhovor s Karolem Efraimem Sidonem, / vrchním rabínem v České republice. Romano džaniben 7 (1-2): 3–11.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás