english | česky
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Tři rozhovory s romskými pamětníky

První rozhovor s Helenou Jonášovou vedla Zuzana Kumanová. Účastníky dalších dvou rozhovorů jsou příbuzní Heleny Jonášové Pavlína Bartošová a manželé Zuzana a Juraj Bučkovi. Tyto dva rozhovory jsou vedeny v romštině, do češtiny přeložila Milena Hübschmannová. Obsahem rozhovorů Pavlíny Bartošové a manželů Bučkových jsou události druhé světové války na Slovensku.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2003
Témata: orální tradice / memoráty
Země: Slovensko
Autor: Kumanová, Zuzana
Bibliografický odkaz: Kumanová, Zuzana. 2003. Tři rozhovory s romskými pamětníky. Romano džaniben 10 (3): 65–78.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás