english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Tři rozhovory s romskými pamětníky

První rozhovor s Helenou Jonášovou vedla Zuzana Kumanová. Účastníky dalších dvou rozhovorů jsou příbuzní Heleny Jonášové Pavlína Bartošová a manželé Zuzana a Juraj Bučkovi. Tyto dva rozhovory jsou vedeny v romštině, do češtiny přeložila Milena Hübschmannová. Obsahem rozhovorů Pavlíny Bartošové a manželů Bučkových jsou události druhé světové války na Slovensku.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2003
Témata: orální tradice / memoráty
Země: Slovensko
Autor: Kumanová, Zuzana
Bibliografický odkaz: Kumanová, Zuzana. 2003. Tři rozhovory s romskými pamětníky. Romano džaniben 10 (3): 65–78.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás