english | česky
home

Aktuality

Adaj áver nána, čak i búti, i búti... (Tady nic jiného nebylo, jen práce a práce...) Rozhovor s Annou Batánovicsovou a Annou Kovácsovou

Obsahem textu jsou zredigované rozhovory s Annou Batánovicsovou a Annou Kovácsovou, které vedla v romštině Zuzana Bodnárová během svého pobytu v maďarském Versendu. Tématem vyprávění je život veršendských Romů v minulosti i život vypravěček samotných s důrazem na práci a profese. Do češtiny přeložila a pořízené rozhovory zredigovala Zuzana Bodnárová. 

text si můžete stáhnout v 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 2/2011
Témata: etnografie obecně orální tradice / memoráty
Země: Maďarsko
Autor: Bodnárová, Zuzana
Bibliografický odkaz: Bodnárová, Zuzana. 2011. Adaj áver nána, čak i búti, i búti... (Tady nic jiného nebylo, jen práce a práce...) Rozhovor s Annou Batánovicsovou a Annou Kovácsovou. Romano džaniben 18 (2): 79–95.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás