english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

2/2011

OBSAH
RECENZOVANÁ ČÁST

Zuzana Bodnárová
Tradiční profese, etnonyma a meziskupinové hranice Romů mluvících jihocentrální romštinou v Maďarsku. Pokus o klasifikaci veršendských Romů
9
Martina Koptová
Charakter a vitalita frazeológie východoslovenskej variety rómčiny vybraných literárnych textov
25
Elena Marušiaková; Veselin Popov
Skládání přísahy v kontextu romského soudu
45
RECENZNÍ ČLÁNEK

Štěpán Ripka
Morální Romové, folklorní Maďaři: Konverze k letničnímu křesťanství a revitalizace rituálů v transylvánské vesnici
67
NERECENZOVANÁ ČÁST

Zuzana Bodnárová
Adaj áver nána, čak i búti, i búti... (Tady nic jiného nebylo, jen práce a práce...) Rozhovor s Annou Batánovicsovou a Annou Kovácsovou
79

Debata historiků nad rukopisem Housle a kůň
96
Zuzana Bodnárová
Pařížská a královská modrá, to jsou moje zamilované barvy
117
RECENZE / ANOTACE / INFORMACE


RECENZE / ANOTACE / INFORMACE
125

Romano džaniben 2/2011
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás